ÅRSMELDING GROPMARKAS VENNER 2021

Bakgrunn Fra tidlig 1970-tall og fram til i dag har veg gjennom Gropmarka fra Hafjell til Nordseter vært på den politiske dagsorden med jevne mellomrom. Senest høsten 2019 var det to debattinnlegg i lokalavisen om den samme vegen. Partiene i posisjon i politikken i Lillehammer – Ap, KrF, MDG, SV og V – fremforhandlet etter […]

Årsmøte i Gropmarka´s Venner

Her finner du interimstyret forslag til vedtekter for Gropmarkas Venner, årsregnskap 2021 (160420-311221), og beretningen fra revisor/kontrollkomité. Dette blir behandlet på det ordinære årsmøtet torsdag 31. mars kl. 19.00 på Hotel Hammer i Lillehammer (påmelding).Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt; iringen@online.no eller 915 21 063 Vær velkommen!

MARKAGRENSE OG FJELLGRENSE

Gropmarkas Venner har vært tydelig fra dag en på at vårt viktigste prinsipielle innspill til kommunenes planarbeid, Områdeplan Nordseter, er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet.  MARKAGRENSE GROPMARKA Vi ønsker at Markagrense blir drøftet og konkludert i «Områdeplan Nordseter». Vårt forslag til grense (innramming – 40’ mål) hvor det ikke skal være anledning til […]

IKKE BARE Å TA SEG TIL RETTE

Engasjementet rundt marka og fjellet har gitt meg økt kunnskap om mange ting, og jeg har også lest mye om allemannsretten som står sterkt i Norge. Vi må ikke trå feil framover nå – grunneierne har vært romslige med oss – og jeg minner oss alle om dette. Allemannsretten gir oss muligheter til å bruke […]

GODKJENT I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Organisasjonsnummer: 926 289 039 Vi har også etablert et kundeforhold hos SpareBank 1 Gudbrandsdal. Kontonummer: 2095.56.36873. VIPPS og Grasrotandel er rigget, og Gropmarkas Venner (GV) har fått egen hjemmeside (under utvikling).  Vi har kjøpt domene gropmarka.no  For å ha legitimitet som interesseorganisasjon etablerer vi nå et medlemsregister for betalende medlemmer. Vi har innledet et samarbeid med […]