Her finner du interimstyret forslag til vedtekter for Gropmarkas Venner, årsregnskap 2021 (160420-311221), og beretningen fra revisor/kontrollkomité. Dette blir behandlet på det ordinære årsmøtet torsdag 31. mars kl. 19.00 på Hotel Hammer i Lillehammer (påmelding).
Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt; iringen@online.no eller 915 21 063

Vær velkommen!