Gropmarkas Venner har vært tydelig fra dag en på at vårt viktigste prinsipielle innspill til kommunenes planarbeid, Områdeplan Nordseter, er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet. 

Foto: Nordseter (Tåkebue) – Tone Hognestad

MARKAGRENSE GROPMARKA

Vi ønsker at Markagrense blir drøftet og konkludert i «Områdeplan Nordseter». Vårt forslag til grense (innramming – 40’ mål) hvor det ikke skal være anledning til veg- og hyttebygging legges til grunn. 

Vi ønsker at diskusjonen om veg gjennom Gropmarka en gang for alle legges død. Vi ønsker også at diskusjonen om videre hyttebygging legges til side.

Nordsetervegen – innkjøringen til Abbor-Akksjøen – Skogshaugen (911) –  Grøtåsvegen – Nevla – Neveloset –  Fjelldokka – allmenningsgrensa nedenfor Nevelfjell (mot snaufjellet) – kommunegrense Øyer/Lillehammer – Turthaugvegen – Balbergkampen – Åsstua – Åsstuevegen – Nordsetervegen.

FJELLGRENSE (byggegrense)

Vi har foreslått en tydelig grense mot Lillehammerfjellet og Sjusjøen. Dette betyr ingen hyttebygging ovenfor Kaussetra for å sikre en gammel ferdselsåre, et viktig friluftsområde for turfolket sommer og vinter, og ikke minst en viltkorridor av stor betydning. 

Vestfra langes Grøtåssetervegen – opp Nordsetervegen – Kausvegen i overkant av Høgfjellia hyttefelt – linje rett ned til Sjusjøvegen i østkant av hyttefeltet.

Denne grensen er jo disse interessegruppene lokalt enige om; Naturvernforbundet,  løypelaget, Turistforeningen og Gropmarkas Venner.