under lag/foreninger i Brønnøysundregisteret og nå vil alle formaliteter bli klargjort for medlemmene våre.  

Fem privatpersoner har styrt dette arbeidet til nå; Bernt M. Tordhol, Line Andersen, Rune Stranda, Hilde Grøneng og Ivar Ringen.

Vi har opprettet konto i Sparebank 1 Gudbrandsdal.Fredag 26. juni skrev vi på siden vår; «Nå påløper det noen utgifter om dagen og etter ferien vil vi oppfordre medlemmene våre FRIVILLIG til å betale 100 NOK – skoleungdom og studenter unntatt – men dette får vi komme tilbake til. Ubenyttede midler går tilbake til drift og vedlikehold av stier og skiløyper på Lillehammerfjellet.» Utgifter til nå er dekket av private midler (frivillig!).Vi har spurt Sigrid Bergseng og Harald Thoresen om de vil passe på pengene våre.

De som har ledet det praktiske «feltarbeidet» har vært; Espen Granli, Sveinung Bakken, Tord Einar Smestad, Jostein Jørstad, Åge Nordengen og Ivar Ringen.  

Siden vi har blitt SÅ mange medlemmer repeterer vi formålet med «Gropmarkas Venner – Lillehammerfjellet». Dette er en gruppe som på alle måter ønsker å framstå ryddig og ordentlig!
Vi ønsker 

•    å påvirke prosessen både administrativt og politisk ved utarbeidelse av Områdeplan Nordseter, et planarbeid som er igangsatt og skal foregå helt fram til sommeren 2022

•    å skape så stor interesse og engasjement rundt marka og fjellet at beslutningstakerne hensyntar viljen og ønsket hos egne innbyggere, men også alle de som i dag er eiere og brukere av hytter i området

•    et regelsett for Gropmarka (markagrense) som er tydelig på et NEI til veg- og hyttebygging innenfor et angitt område. Byggegrense mot fjellet er like viktig

•    en forsiktig og klok videreutvikling av Nordseter som ikke rokker ved områdets særpreg og unike kulturlandskap.

En åpen og ærlig dialog skal prege arbeidet vårt, og vi skal medvirke og være konstruktive bidragsytere i prosessen. Vi mener nemlig at dette er en av de viktigste sakene for Lillehammersamfunnet både på kort og LANG sikt. 

Foto: Bålkaffe – Kjell Rindal