Engasjementet rundt marka og fjellet har gitt meg økt kunnskap om mange ting, og jeg har også lest mye om allemannsretten som står sterkt i Norge. Vi må ikke trå feil framover nå – grunneierne har vært romslige med oss – og jeg minner oss alle om dette.

Allemannsretten gir oss muligheter til å bruke eiendommen til andre mennesker til friluftsliv. Men selv om vi da får et «uformelt eierforhold» til noen arealer, som f. eks. skogsområdet vi kjenner godt og bruker mye, så må vi respektere at det er andre som eier, disponerer og bestemmer på disse arealene.

I Gropmarka og på Nordseter forholder vi oss til mange grunneiere og det samarbeidet skal vi ta godt vare på!

Foto: Gropmarka – Arvid Urdahl