Velkommen til Gropmarkas Venner

Naturen setter grenser

Årsmøte i Gropmarka´s Venner

Her finner du interimstyret forslag til vedtekter for Gropmarkas Venner, årsregnskap 2021 (160420-311221), og beretningen fra revisor/kontrollkomité. Dette blir behandlet på det ordinære årsmøtet torsdag

Les mer

MARKAGRENSE OG FJELLGRENSE

Gropmarkas Venner har vært tydelig fra dag en på at vårt viktigste prinsipielle innspill til kommunenes planarbeid, Områdeplan Nordseter, er å ta vare på Gropmarka

Les mer

REGISTRERER GROPMARKAS VENNER

under lag/foreninger i Brønnøysundregisteret og nå vil alle formaliteter bli klargjort for medlemmene våre.   Fem privatpersoner har styrt dette arbeidet til nå; Bernt M. Tordhol,

Les mer

GODKJENT I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

Organisasjonsnummer: 926 289 039 Vi har også etablert et kundeforhold hos SpareBank 1 Gudbrandsdal. Kontonummer: 2095.56.36873. VIPPS og Grasrotandel er rigget, og Gropmarkas Venner (GV) har

Les mer